Rotbehandling: En räddning för sjuka tänder

02 juni 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

För de flesta av oss är en rotbehandling något vi verkligen vill undvika. Tanken på att ha en lång nål nerkörd i tandroten får många att rygga tillbaka. Men faktum är att en rotbehandling ofta är den enda chansen att rädda en allvarligt skadad eller infekterad tand från att behöva dras ut.

Vad är en rotbehandling?

En rotbehandling, eller rotfyllning som det också kallas, är ett ingrepp som görs när nerven inne i tanden skadats eller dött. Tandnerven sitter i en kanal inne i tandens rot. Vid en rotbehandling tas denna nerv bort och kanalen rengörs och fylls igen.

Varför behövs en rotbehandling?

Det finns flera anledningar till att en rotbehandling kan bli nödvändig. Den vanligaste är en djup kavitet eller spricka i tanden som nått ända in till nerven. När nerven exponeras för bakterier från munhålan uppstår en infektion som orsakar svår smärta. Andra orsaker kan vara en skada på tanden vid ett trauma eller en läckande gammal fyllning.

tandhygienist

Hur går en rotbehandling till?

Först får patienten lokalbedövning för att inte känna någon smärta under ingreppet. Därefter öppnas tanden upp med en liten borr så att tandläkaren kan komma åt nerven. Nerven avlägsnas varsamt och kanalen rengörs noggrant för att få bort all vävnad och bakterier. Sedan fylls kanalen igen med en specialmassa och tanden försluts med en temporär fyllning. Vid ett senare besök tas den temporära fyllningen bort och en permanent rotfyllning läggs. Oftast görs även en permanent krona över tanden för att skydda och förstärka den.

Ljuspunkter och utmaningar

Den stora fördelen med en rotbehandling är att den ger möjlighet att behålla den egna tanden istället för att dra ut den. En replanterad tand fungerar aldrig riktigt lika bra som den naturliga och en brokonstruktion kan bli både kostsam och komplicerad. Utmaningen ligger i att få bort all infektion från de smala och slingrande rotkanaler som kan finnas i tanden. Om några bakterier blir kvar finns risk för att en ny infektion uppstår senare. Det händer också att en rotfylld tand spricker eller mörknar. Men överlag har rotfyllningar hög framgångsgrad och håller oftast i många år.

Eftervård och smärtlindring

Efter en rotbehandling kan det förekomma en del svullnad och ömhet under några dagar. Man kan ta lätta smärtstillande medel vid behov. Ordentlig munhygien är extra viktig för att undvika problem med den rotfyllda tanden. Den ska behandlas med samma omsorg som alla andra tänder när det gäller borstning, tandtråd och regelbundna undersökningar hos tandläkaren.

Fler nyheter