Sjukskrivning – En guide till att navigera i frånvaro på grund av sjukdom

11 mars 2024
Veronica Urena

editorial

Sjukskrivning är en process som många arbetstagare vid någon tidpunkt kan behöva hantera. Vare sig det handlar om en kortare tids frånvaro på grund av en förkylning, eller en längre period beroende på en allvarligare åkomma, är det viktigt att veta hur sjukskrivningsprocessen fungerar. Detta inkluderar att förstå dina rättigheter och skyldigheter, samt att känna till de olika instanser som kan ge dig stöd och hjälp under din sjukperiod.

Vad innebär sjukskrivning?

Sjukskrivning innebär att en person på grund av sjukdom inte kan utföra sitt arbete och därför är frånvarande från arbetet med rätt till sjuklön eller sjukpenning. Sjukskrivningsprocessen i Sverige regleras av både arbetstagarens och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter, samt av offentliga försäkringssystemet.

De första dagarna

De första dagarna av en sjukskrivning är ofta de mest kritiska. I Sverige kallas den första dagen för karensdag, vilket innebär att man oftast inte får någon ersättning den dagen. Efter karensdagen börjar sjuklön att betalas ut av arbetsgivaren. Den här sjuklönen betalas vanligtvis ut för de första 14 dagarna av sjukfrånvaron. Det är under denna period som kommunikationen med din arbetsgivare är av yttersta vikt för att dokumentera din frånvaro och säkra att du får den ersättning du har rätt till.

Långvarig sjukskrivning

Vid en längre sjukskrivning, där en person inte kan arbeta i mer än två veckor, tar Försäkringskassan över och börjar betala ut sjukpenning. För att kvalificera för sjukpenning måste man ha en läkarintyg som styrker att man inte kan utföra sitt arbete på grund av sjukdom. Sjukpenningen är beroende på ens tidigare inkomst och kan variera i storlek.

sjukskrivning

Rättigheter och skyldigheter vid sjukskrivning

Som sjukskriven arbetstagare har du rättigheter, men också skyldigheter du behöver uppfylla för att din sjukskrivning ska vara giltig och för att du ska kunna erhålla ekonomisk ersättning.

Arbetstagarens ansvar

Som arbetstagare är det ditt ansvar att snarast meddela din arbetsgivare om din frånvaro. Kom ihåg att skicka in ditt läkarintyg till såväl din arbetsgivare som Försäkringskassan inom de ramar som fastställts. Ditt deltagande i eventuella rehabiliteringsplaner som syftar till att återföra dig till arbetslivet är också en viktig del av de åtaganden du har under din sjukskrivningsperiod.

Arbetsgivarens ansvar

Din arbetsgivare är skyldig att betala ut sjuklön under de första 14 sjukdagarna. Arbetsgivaren ska även aktivt medverka i rehabiliteringsprocessen för att underlätta ditt återvändande till arbetet. En viktig del i detta är att arbetsgivaren regelbundet ska hålla sig uppdaterad om din hälsostatus och om möjligt erbjuda anpassningar på arbetsplatsen för att underlätta för en smidig återgång till arbetslivet.

Fler nyheter